bfm50

เธอเป็นเด็กสาวที่เกิดอยู่ในหมู่บ้านซองจอยาอิน แล้วเป็นคนแรกเลยละมั้งที่ไปเห็นดอกไม้ต้องห้ามจากความดื้อดึงที่พ่อห้ามว่าอย่าเข้าไปในพเยซากุน บริเวณชายแดนทางตอนเหนือ เพราะมันมีชนเผ่านึงอยู่แถวนั้นแล้วเป็นพื้นที่ต้องห้ามด้วย อีสาวนี้ก็ไม่ฟังเพราะอยากเอาดอกไม้นั้นมาทำยาให้แม่ที่ป่วยกิน

วันหนึ่งเกิดเหตุบางอย่างทำให้มีการสังหารหมู่คนในหมู่บ้านเธอ เธอคือคนเดียวที่รอดชีวิต…เพราะแม่มไปหาไอ้ดอกไม้นี้แหละจึงรอด ทำให้เธอแค้นมากและได้พาตัวเองไปยังค่ายทหารเพื่อขอให้มินชีรกรับเธอมาอยู่ด้วย เธอยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้แก้แค้น

ในช่วงท้ายเราจะได้เห็นว่าเธอล่วงรู้ความจริงทั้งหมดและหันไฟแค้นหาทุกคนที่เป็นพวกดีแต่สร้างปัญหาทำให้เกิดการนองเลือด เธอไม่สนอะมึงจะดีจะเลวกูจะล้างบางทุกคนและคิดว่าเมื่อเสร็จภารกิจแล้วเธอ…จะตามไปอยู่กับครอบครัว