อาปัติ จากหนังที่โดนแบน… ได้ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 15 มรดกภาพยนตร์ของชาติ !

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 เผยมีหนังทั้งหมด 15 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือเรื่อง อาปัติ หนังที่เคยถูกแบน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เพจเฟซบุ๊ก หอภาพยนตร์ Thai Film Archive รายงานว่า นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โดยมีการประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ทั้งสิ้น 15 เรื่อง เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

โดยการคัดเลือกส่วนหนึ่งมาจากประชาชนกว่า 800 คน มีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อภาพยนตร์กว่า 250 เรื่อง เพื่อนำมารวมกับภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์ได้ทำการอนุรักษ์ไว้ จากคณะกรรมการหลากหลายสาขาอาชีพ

ได้แก่ นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ นักสื่อสารมวลชน, ดร.ลลิตา หาญวงษ์ นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์, นายพรชัย วิริยะประภานนท์ นักวิจารณ์ภาพยนตร์, นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา นักจัดรายการวิทยุ โดยมีนายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ที่ปรึกษากรรมการบริหารหอภาพยนตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ