News, หนังไทย

อาปัติ จากหนังที่โดนแบน… ได้ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 15 มรดกภาพยนตร์ของชาติ !

Posted on

อาปัติ จากหนังที่โดนแบน… ได้ขึ้นทะเบียนเป็น 1 ใน 15 มรดกภาพยนตร์ของชาติ ! กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 เผยมีหนังทั้งหมด 15 […]