Marvel, News

Scarlett Johansson ยืนยัน! ไม่มีการฟื้นคืนชีพของ Black Widow แน่นอน

Posted on

Scarlett Johansson ยืนยัน! ไม่มีการฟื้นคืนชีพของ Black Widow แน่นอน ต้องยอมรับว่าการเสียสละของ Natasha ใน Avenger : Endgame สร้างความประหลาดใจให้กับแฟน Marvel […]